Privacy statement Bouwcheap.nl 

In deze privacyverklaring zet Bouwcheap® uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Bouwcheap voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Bouwcheap® verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
Bouwcheap® verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: het verrichten van leveringen van onze goederen; het factureren van onze leveringen;  verzenden van onze nieuwsbrieven; afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan; het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren; het verstrekken van (product)informatie of aanbiedingen. Jouw persoonsgegevens delen we niet met derde partijen. 

Nieuwsbrief
Sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen mailingen. Wij bewaren jouw persoonsgegevens op de server van ons (ons e-mailprogramma, dat uiteraard voldoet aan AVG). Jouw privacy gegevens delen wij nooit met anderen. 

Delen met anderen
Bouwcheap® verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling verkoop (zie onderstaande gegevens). Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.  

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. 
Heb je een klacht, een opmerking of wil je gewoon contact? Dan kun je je richten tot: 

Bouwcheap.nl
Tel. 085-2735426
info@bouwcheap.nl